Toggle navigation
16/08/2019 | 07:38 GMT+7
จังหวัดฮึงเอียนตั้งอยู่ใจกลางของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50 ก.ม. ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ปลูกผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะส้มฮึงเอียนที่ได้กลายเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่นำรายได้มาให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
12/08/2019 | 02:22 GMT+7
บริษัท Abivin ซึ่งเป็น startup ให้บริการซอฟแวร์บริหารจัดการด้านการขนส่งที่ชนะในการประกวด Techfest ของเวียดนามเมื่อปี 2018 ได้เป็นตัวแทนเวียดนามเข้าร่วมการประกวด Start –up World Cup ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐ ...