Toggle navigation
16/08/2019 | 07:30 GMT+7
“เกษตรกรรม” เป็นหนึ่งในอาชีพดั้งเดิมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ไม่ว่าจะอพยพเข้ามาในประเทศไทยยุคสมัยใด พวกเขาก็ล้วนเคยผ่านการทำงานด้านการเกษตรมาแล้วทั้งสิ้น  เดิมทีนั้นการเพาะปลูกก็จะเน้นเพื่อการดำรงชีวิตในครัวเรือน กระทั่งเข็มนาฬิกาของโลกได้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน การเพาะปลูกของคนไทยเชื้อสายเวียดนามจึงเปลี่ยนแปลงไป
16/08/2019 | 06:58 GMT+7
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศรัสเซียรายงานว่า ในกรอบมหกรรมกีฬาทหารระหว่างประเทศครั้งที่ 5 หรือ Army Games 2019 เมื่อวันที่ 15สิงหาคม ได้มีการจัดการแข่งขันรถถังยิงเป้าข้ามเครื่องกีดขวาง Tank ...
06/08/2019 | 04:07 GMT+7
43ปีนับตั้งแต่สองประเทศเวียดนาม-ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตวันที่6สิงหาคมปี1976 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งการเมือง การทูต การค้าและประชาชน
03/07/2019 | 11:20 GMT+7
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลเวียดนาม มอบเหรียญมิตรภาพและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย ...
26/06/2019 | 03:25 GMT+7
ชวนชมสารคดีที่นำเสนอประวัติศาตร์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จ.นครพนม ความสัมพันธ์ของไทย-เวียดนาม
21/06/2019 | 02:04 GMT+7
"ไทย-เวียดนาม"หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ชาติแรกในอาเซียน เปิดใจทูตเวียดนามประจำประเทศไทย"เหวียน ฮาย บั่ง"
03/05/2019 | 08:25 GMT+7
เช้าวันที่3พฤษภาคม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม รัฐสภา ประธานประเทศ รัฐบาล คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดรัฐพิธีศพท่าน พลเอก เล ดึ๊ก แองห์ อดีตประธานประเทศโดยท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรค ...